Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – zarys ogólny

17 stycznia 2017

Blog którego Państwo, czytają poświęcony jest odpowiedzialności członków zarządu, bez ukierunkowania o zarząd której spółki chodzi. Treść bloga dotyczyć więc będzie odpowiedzialności członków zarządu wszystkich podmiotów w polskim prawodawstwie posiadających zarząd np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki komandytowej, stowarzyszenia czy fundacji.

Dzisiaj kilka słów o odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ogólności.

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi bardzo szeroką odpowiedzialności za swoje działania. Można wyróżnić:

 1. Odpowiedzialność cywilnoprawną z Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Odpowiedzialność cywilnoprawną z Kodeksu Cywilnego
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Spółki,
 4. Odpowiedzialność karną
 5. Odpowiedzialność karnoskarbową,
 6. Odpowiedzialność podatkową i za składki na ubezpieczenie społeczne
 7. Odpowiedzialność z prawa pracy,
 8. Odpowiedzialność na podstawie przepisów administracyjnych,
 9. Odpowiedzialność z Kodeksu Spółek Handlowych,
 10. Odpowiedzialność na podstawie Prawa upadłościowego,
 11. Odpowiedzialność społeczną,
 12. inne rodzaje odpowiedzialności.

 

Jak widać powyższej, sprawowanie funkcji członka zarządu wymaga dużej rozwagi i doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i znajomości przepisów prawa ze wszystkich dziedzin. Oczywiście nie jest tak, że odpowiedzialności ponoszona przez członków zarządu sp. z o.o. za każdym razem jest bezwzględna i nie  ma sposobu, żeby się od takiej odpowiedzialności w sposób przewidziany prawem uwolnić. Jednak przepisy bywają często bardzo skomplikowane, rozległe i wynikające z różnych aktów prawnych np. Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy, Przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy, Prawo Upadłościowe, Kodeks Karny, Kodeks Karnoskarbowy i wiele innych. Czasem niektóre z ustaw przewidują wiele obowiązków członków zarządu za niedopełnienie których członek zarządu ponosi odpowiedzialności. Dla przykładu Prawo upadłościowe nakłada na członków zarządu obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości za co przewiduje, nie licząc innych konsekwencji, odpowiedzialność w postaci możliwego zakazu sprawowania funkcji członka zarządu czy też obowiązek wydania majątku upadłego, za niedopełnienie którego przewidziane jest postępowanie przymuszające wykonywane na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych. Dodatkowo samo Prawo upadłościowe penalizuje także pewne zachowania członków zarządu, przewidując za nie odpowiedzialność karną np. za podanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłość, przekazywanie sądowi nieprawdziwych informacji co do stanu majątkowego upadłego, nie wydawanie majątku, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów syndykowi, czy też nie udzielanie syndykowi lub sędziemu – komisarzowi informacji dotyczących majątku upadłego.

Pisząc o członkach zarządu oczywiście mam na myśli wszystkich członków zarządu, niezależnie od funkcji sprawowanych przez nich w zarządzie spółki. Przepisy nie rozróżniają odpowiedzialności ponoszonej przez członka zarządu, wiceprezesa zarządu czy też prezesa zarządu. Niezależnie zatem od pełnionej funkcji każdy z członków zarządu odpowiada co do zasadny na równi z innymi członkami zarządu.

Z mojej strony postaram się, w kolejnych wpisach, przybliżyć czytelnikowi poszczególne rodzaje odpowiedzialności ponoszone przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komentarze (0)

Ten wpis jeszcze nie został skomentowany.
Dodaj pierwszy komentarz poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *